Länkar

Vi använder oss vanligvis av Yahoo! för att studera vilka som länkar till vår hemsida. Länkar har stor betydelse för rankingen i sökmotorerna. Det är därför i många fall viktigt att äga kännedom om länkarna.  Det finns förutom Yahoos Site Explorer ett antal verktyg för ändamålet, som RankAlert eller BacklinkWatch. Man mår ofta en god kännedom om länkarnas styrka och betydelse genom att studera i vilken ordning de visas i Site Explorer. Google värderar dock inte länkarnas betydelse exakt lika som Yahoo!.

Svenska Dagbladhet, en tidning

Välkommen till Svenska Dagbladhet. Svenska Dagbladhet är en fras som ingår i sveriges första sökmotoroptimeringstävling. Tävlingen omfattar ett antal felstavade ord som expressn, aftonbladhet och internetvärd.

Svenska Dagbladhet är naturligtvis en felaktig stavning av Svenska Dagbladet. Det första numret av Svenska Dagbladhet publicerades 18 december 1884 och innehöll endast antal annonser och en väderrapport. Mellan 1885 och 1887 publicerade man även en kvällsupplaga. Tryckningen utförs numera i ett tryckeri i Akalla, som ägs tillsammans med Aftonbladhet.

Tävling i sökmotoroptimering

Jag följer den första svenska sökmotoroptimeringstävlingen, även kallad SM i Google, initierad av Jim Westergren. Svenska Dagladhet är möjligen en felstavning av en känd kvällstidning, men det påverkar inte saker och ting när det gäller sökmotoroptimering. Även följande ord omfattas: Aftonbladhet, Expressn och Internetvärd. Fyra ord, vilka möjligen kan vara felstavningar. Internetvärd kan sannolikt vara en person som fungerar som en värd på Internet. Mer information om tävlingen finns att läsa i den officiella tråden på SEO-forum.